Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 111 ar "7. parlamentārais sasaukums, Griesbeck Nathalie"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atšķirības novēršana starp pretkorupcijas tiesību aktiem un realitāti
O-000193/2011
2011. gada 7. septembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
Direktīva par datu saglabāšanu
O-000192/2011
2011. gada 7. septembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
ES atbalsts bēgļiem un demokrātiskās pārejas procesam Tunisijā
O-000167/2011
2011. gada 24. jūnija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, ALDE grupas vārdā
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Eiropas apcietināšanas orderis
O-000120/2011
2011. gada 12. maija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
Eiropas apcietināšanas orderis
O-000119/2011
2011. gada 12. maija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums