Mistoqsijiet parlamentari
111 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Griesbeck Nathalie"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Schengen - kontrolli illegal fil-fruntieri interni
O-000133/2012
26 ta' Ġunju 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, f'isem il-Grupp ALDE
Schengen - kontrolli illegal fil-fruntieri interni
O-000132/2012
26 ta' Ġunju 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, f'isem il-Grupp ALDE
Reviżjoni tal-qafas attwali dwar iż-żamma tad-data
O-000124/2012
12 ta' Ġunju 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Arrests of HIV-positive women, compulsory HIV testing and protection of personal and sensitive data in Greece and in the EU
E-004637/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
Segwitu taż-żjara tad-delegazzjoni LIBE tal-PE fi Sqallija u mwiet reċenti fil-Mediterran
O-000094/12
2 t'April 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo u Nathalie Griesbeckf'isem il-Grupp ALDE
Segwitu taż-żjara tad-delegazzjoni LIBE fi Sqallija u mwiet reċenti fil-Mediterran
O-000093/12
2 t'April 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo u Nathalie Griesbeckf'isem il-Grupp ALDE
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali