Mistoqsijiet parlamentari
111 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Griesbeck Nathalie"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Greċja
O-000087/12
29 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck u Frédérique Riesf'isem il-Grupp ALDE
Il-faċilitazzjoni tal-viżi għal studenti min-Nofsinhar tal-Mediterran
O-000063/2012
8 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE
Il-kriminalizzazzjoni tal-persuni bla dar fl-Ungerija
O-000061/2012
8 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
Il-kriminalizzazzjoni ta' persuni mingħajr akkomodazzjoni fl-Ungerija
O-000060/2012
8 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Il-marda Schmallenberg li faqqgħet
O-000057/2012
7 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
George Lyon, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE
Il-faċilitazzjoni tal-għoti ta' viżi lil studenti li joriġinaw mill-pajjiżi tal-viċinat tan-Nofsinhar tal-Unjoni
O-000049/2012
5 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, f'isem il-Grupp S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
Carlos Coelho, f'isem il-Grupp PPE
Il-faċilitazzjoni tal-għoti ta' viżi lil studenti mill-pajjiżi tal-viċinat tan-Nofsinhar tal-Unjoni
O-000048/2012
5 ta' Marzu 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, f'isem il-Grupp S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
Carlos Coelho, f'isem il-Grupp PPE
L-adeżjoni tal-UE għar-riforma tal-KEDB u tal-QEDB
O-000037/12
15 ta' Frar 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki u Kristiina Ojulandf'isem il-Grupp ALDE
L-adeżjoni tal-UE mar-riforma tal-KEDB u l-QEDB
O-000036/12
15 ta' Frar 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki u Kristiina Ojulandf'isem il-Grupp ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali