Mistoqsijiet parlamentari
111 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Griesbeck Nathalie"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Id-drittijiet tat-tfal fl-UE
O-000272/2011
18 t'Ottubru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, f'isem il-Grupp ALDE
Il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni fl-UE
O-000253/2011
13 t'Ottubru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
Il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni fl-UE
O-000252/2011
13 t'Ottubru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
Il-Kodiċi Ċivili ġdid tar-Rumanija u l-moviment ħieles ta' persuni LGBT
O-000247/2011
13 t'Ottubru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, f'isem il-Grupp ALDE
Il-Kodiċi Ċivili ġdid tar-Rumanija u l-moviment ħieles ta' persuni LGBT
O-000246/2011
13 t'Ottubru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, f'isem il-Grupp ALDE
It-twaqqif ta' programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni
O-000238/2011
6 t'Ottubru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Rui Tavares, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE
Antonio Masip Hidalgo, f'isem il-Grupp S&D
Georgios Papanikolaou, f'isem il-Grupp PPE
Kyriacos Triantaphyllides, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Appoġġ mill-UE għar-refuġjati fit-Tuneżija
O-000206/2011
19 ta' Settembru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE
Scanners tas-sigurtà
O-000200/2011
15 ta' Settembru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, f'isem il-Grupp ALDE
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Eliminazzjoni tal-qabża bejn il-liġi kontra l-korruzzjoni u r-realtà
O-000194/2011
7 ta' Settembru 2011
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, f'isem il-Grupp ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali