Interpelacje
Znaleziono 111 wynik(-i) dla "7 kadencja, Griesbeck Nathalie"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sytuacja imigrantów w Grecji
O-000087/12
29 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
skierowane przez: Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck oraz Frédérique Riesw imieniu grupy ALDE
Ułatwienia wizowe dla studentów z krajów południa Basenu Morza Śródziemnego
O-000063/2012
8 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE
Kryminalizacja bezdomności na Węgrzech
O-000061/2012
8 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, w imieniu grupy ALDE
Kryminalizacja bezdomności na Węgrzech
O-000060/2012
8 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, w imieniu grupy ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Wybuch epidemii wirusa Schmallenberg
O-000057/2012
7 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
George Lyon, Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE
Ułatwienia w wydawaniu wiz studentom pochodzącym z południowych krajów sąsiedzkich Unii
O-000049/2012
5 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, w imieniu grupy Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, w imieniu grupy S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, w imieniu grupy ALDE
Carlos Coelho, w imieniu grupy PPE
Ułatwienia w wydawaniu wiz studentom pochodzącym z południowych krajów sąsiedzkich Unii
O-000048/2012
5 marca 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, w imieniu grupy Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, w imieniu grupy S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, w imieniu grupy ALDE
Carlos Coelho, w imieniu grupy PPE
Przystąpienie UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
O-000037/12
15 lutego 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
skierowane przez: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki oraz Kristiina Ojulandw imieniu grupy ALDE
Przystąpienie UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
O-000036/12
15 lutego 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
skierowane przez: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki oraz Kristiina Ojulandw imieniu grupy ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna