Interpelacje
Znaleziono 111 wynik(-i) dla "7 kadencja, Griesbeck Nathalie"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prawa dziecka w Unii Europejskiej
O-000272/2011
18 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE
Warunki osadzenia w UE
O-000253/2011
13 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy ALDE
Warunki osadzenia w UE
O-000252/2011
13 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy ALDE
Nowy rumuński kodeks cywilny i swobodny przepływ osób reprezentujących mniejszość LGBT
O-000247/2011
13 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, w imieniu grupy ALDE
Nowy rumuński kodeks cywilny i swobodny przepływ osób reprezentujących mniejszość LGBT
O-000246/2011
13 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, w imieniu grupy ALDE
Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń
O-000238/2011
6 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Rui Tavares, w imieniu grupy Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE
Antonio Masip Hidalgo, w imieniu grupy S&D
Georgios Papanikolaou, w imieniu grupy PPE
Kyriacos Triantaphyllides, w imieniu grupy GUE/NGL
Wsparcie UE dla uchodźców w Tunezji
O-000206/2011
19 września 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE
Skanery ciała
O-000200/2011
15 września 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Niwelowanie różnic między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością
O-000194/2011
7 września 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, w imieniu grupy ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna