Interpelacje
Znaleziono 111 wynik(-i) dla "7 kadencja, Griesbeck Nathalie"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Niwelowanie różnic między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością
O-000193/2011
7 września 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, w imieniu grupy ALDE
Dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych
O-000192/2011
7 września 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, w imieniu grupy ALDE
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Wsparcie UE na rzecz uchodźców i procesu przemian demokratycznych w Tunezji
O-000167/2011
24 czerwca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, w imieniu grupy ALDE
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Europejski nakaz aresztowania
O-000120/2011
12 maja 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, w imieniu grupy ALDE
Europejski nakaz aresztowania
O-000119/2011
12 maja 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, w imieniu grupy ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna