Întrebări parlamentare
111 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Griesbeck Nathalie"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
French law on Greater Paris and interpretation of Articles 5(2) and 8(2) and (3) of Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by road
E-8155/2010
30 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Acordurile comunitare de readmisie cu ţări terţe
O-0116/2010
30 august 2010
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, în numele Grupului ALDE
EU money to Afghan insurgency
E-6051/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Amenințările crescânde la adresa libertății de informare și a libertății presei în statele membre ale UE și acțiunile preconizate de către Comisie
O-0103/2010
5 iulie 2010
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE
Legislație prohibitivă în Italia
O-0086/2010
9 iunie 2010
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE
Declarații recente ale liderilor Bisericii Catolice privind pedofilia
O-0058/10
6 mai 2010
html
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură de Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki şi Luigi de Magistris, în numele Grupului ALDE Comisiei
Incriminarea Google în Italia
E-1622/10
5 martie 2010
html
ÎNTREBARE SCRISĂ de Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) şi Baroness Sarah Ludford (ALDE) Comisiei
Incriminarea Google în Italia
E-1621/10
5 martie 2010
html
ÎNTREBARE SCRISĂ de Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) şi Baroness Sarah Ludford (ALDE) Consiliul
Upholding multilingualism
E-0417/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
French draft law on 'Greater Paris'
E-6628/09
17 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Nathalie Griesbeck (ALDE) and Marielle De Sarnez (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică