Întrebări parlamentare
111 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Griesbeck Nathalie"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Schengen - controale ilegale la frontierele interne
O-000133/2012
26 iunie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE
Schengen - controale ilegale la frontierele interne
O-000132/2012
26 iunie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE
Revizia cadrului curent privind păstrarea datelor
O-000124/2012
12 iunie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE
Directiva privind păstrarea datelor
E-005140/12
21 mai 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris de Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) şi Jens Rohde (ALDE) adresată Comisiei
Arrests of HIV-positive women, compulsory HIV testing and protection of personal and sensitive data in Greece and in the EU
E-004637/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
Acțiuni ulterioare vizitei delegației LIBE în Sicilia și decesele recente în Marea Mediterană
O-000094/12
2 aprilie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo şi Nathalie Griesbeckîn numele Grupului ALDE
Acțiuni ulterioare vizitei delegației LIBE în Sicilia și decesele recente în Marea Mediterană
O-000093/12
2 aprilie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo şi Nathalie Griesbeckîn numele Grupului ALDE
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică