Întrebări parlamentare
111 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Griesbeck Nathalie"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situația migranților în Grecia
O-000087/12
29 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck şi Frédérique Riesîn numele Grupului ALDE
Facilitarea eliberării vizelor pentru studenții din sudul Mediteranei
O-000063/2012
8 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE
Urmărirea penală a persoanelor fără adăpost din Ungaria
O-000061/2012
8 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE
Urmărirea penală a persoanelor fără adăpost din Ungaria
O-000060/2012
8 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Epidemia Schmallenberg
O-000057/2012
7 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
George Lyon, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE
Facilitarea eliberării vizelor pentru studenții din vecinătatea sudică a Uniunii Europene
O-000049/2012
5 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE
Carlos Coelho, în numele Grupului PPE
Facilitarea eliberării vizelor pentru studenții din vecinătatea sudică a Uniunii Europene
O-000048/2012
5 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE
Carlos Coelho, în numele Grupului PPE
Aderarea UE la CEDO și reforma Curții Europene a Drepturilor Omului
O-000037/12
15 februarie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki şi Kristiina Ojulandîn numele Grupului ALDE
Aderarea UE la CEDO și reforma Curții Europene a Drepturilor Omului
O-000036/12
15 februarie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki şi Kristiina Ojulandîn numele Grupului ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică