Întrebări parlamentare
111 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Griesbeck Nathalie"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Drepturile copilului în UE
O-000272/2011
18 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, în numele Grupului ALDE
Condiții de detenție în UE
O-000253/2011
13 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
Condiții de detenție în UE
O-000252/2011
13 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
Noul Cod Civil din România și libera circulație a persoanelor LGBT
O-000247/2011
13 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, în numele Grupului ALDE
Noul Cod Civil din România și libera circulație a persoanelor LGBT
O-000246/2011
13 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, în numele Grupului ALDE
Crearea unui program comun de reinstalare al UE
O-000238/2011
6 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE
Antonio Masip Hidalgo, în numele Grupului S&D
Georgios Papanikolaou, în numele Grupului PPE
Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL
Sprijinul acordat de UE refugiaților de pe teritoriul Tunisiei
O-000206/2011
19 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE
Scanerele de securitate
O-000200/2011
15 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Eliminarea decalajului dintre legislația anticorupție și realitate
O-000194/2011
7 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică