Întrebări parlamentare
111 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Griesbeck Nathalie"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eliminarea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate
O-000193/2011
7 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE
Directiva privind păstrarea datelor
O-000192/2011
7 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Sprijin UE pentru refugiați și pentru procesul de tranziție democratică din Tunisia
O-000167/2011
24 iunie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, în numele Grupului ALDE
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Mandatul european de arestare
O-000120/2011
12 mai 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE
Mandatul european de arestare
O-000119/2011
12 mai 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică