Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Utvisning av afghanska asylsökande
O-0130/09
11 november 2009
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Marielle De Sarnez, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck och Sonia Alfano för ALDE-gruppen till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande