Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Schengen - olagliga kontroller vid de inre gränserna
O-000133/2012
26 juni 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Schengen - olagliga kontroller vid de inre gränserna
O-000132/2012
26 juni 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Översyn av den nuvarande ramen för lagring av uppgifter
O-000124/2012
12 juni 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Direktivet om lagring av uppgifter
E-005140/12
21 maj 2012
html
Frågor för skriftligt besvarande från Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) och Jens Rohde (ALDE) till kommissionen
Arrests of HIV-positive women, compulsory HIV testing and protection of personal and sensitive data in Greece and in the EU
E-004637/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
Uppföljning av LIBE-delegationens resa till Sicilien och nyligen inträffade dödsfall i Medelhavet
O-000094/12
2 april 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
från Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo och Nathalie Griesbeckför ALDE-gruppen
Uppföljning av LIBE-delegationens resa till Sicilien och nyligen inträffade dödsfall i Medelhavet
O-000093/12
2 april 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
från Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo och Nathalie Griesbeckför ALDE-gruppen
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande