Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situationen för migranter i Grekland
O-000087/12
29 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
från Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck och Frédérique Riesför ALDE-gruppen
Viseringslättnader för studenter från södra Medelhavsområdet
O-000063/2012
8 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Kriminaliseringen av hemlösa i Ungern
O-000061/2012
8 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen
Kriminaliseringen av hemlösa i Ungern
O-000060/2012
8 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen
Förhållandena i det grekiska asylsystemet
E-002622/2012
7 mars 2012
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Schmallenbergviruset
O-000057/2012
7 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
George Lyon, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Förenklade viseringsförfaranden för studerande från EU:s sydliga grannländer
O-000049/2012
5 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, för S&D-gruppen
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen
Carlos Coelho, för PPE-gruppen
Förenklade viseringsförfaranden för studerande från EU:s sydliga grannländer
O-000048/2012
5 mars 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, för S&D-gruppen
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen
Carlos Coelho, för PPE-gruppen
EU:s anslutning till Europakonventionen och reformen av Europadomstolen
O-000037/12
15 februari 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
från Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki och Kristiina Ojulandför ALDE-gruppen
EU:s anslutning till Europakonventionen och reformen av Europadomstolen
O-000036/12
15 februari 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
från Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki och Kristiina Ojulandför ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande