Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barns rättigheter i EU
O-000272/2011
18 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, för ALDE-gruppen
Förhållandena i EU:s fängelser
O-000253/2011
13 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
Förhållandena i EU:s fängelser
O-000252/2011
13 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
Den nya rumänska civillagen och fri rörlighet för hbt-personer
O-000247/2011
13 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, för ALDE-gruppen
Den nya rumänska civillagen och fri rörlighet för hbt-personer
O-000246/2011
13 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, för ALDE-gruppen
Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU
O-000238/2011
6 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Rui Tavares, för Verts/ALE-gruppen
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Antonio Masip Hidalgo, för S&D-gruppen
Georgios Papanikolaou, för PPE-gruppen
Kyriacos Triantaphyllides, för GUE/NGL-gruppen
EU-stöd till flyktingar i Tunisien
O-000206/2011
19 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen
Säkerhetsskannrar
O-000200/2011
15 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, för ALDE-gruppen
Överensstämmelse mellan EU-lagstiftningen och den franska lagen 2011-672 av den 16 juni 2011 om immigration, integration och nationalitet
E-008463/2011
14 september 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Åtgärder för att minska klyftan mellan korruptionslagstiftningen och verkligheten
O-000194/2011
7 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, för ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande