Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Åtgärder för att minska klyftan mellan korruptionslagstiftningen och verkligheten
O-000193/2011
7 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, för ALDE-gruppen
Direktivet om lagring av uppgifter
O-000192/2011
7 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, för ALDE-gruppen
De 61 båtflyktingar som omkom i Medelhavet i mars 2011
E-007026/2011
8 juli 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
De 61 båtflyktingar som omkom i Medelhavet i mars 2011
E-007025/2011
8 juli 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till rådet
Artikel 117 i arbetsordningen
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU-stöd till flyktingar och övergången till demokrati i Tunisien
E-006908/2011
5 juli 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Förenlighet mellan den franska lagen om Storparis och tolkningen av förordning (EG) nr 1370/2007
E-006666/2011
28 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
EU:s stöd till flyktingar och den demokratiska övergångsprocessen i Tunisien
O-000167/2011
24 juni 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, för ALDE-gruppen
Den europeiska arresteringsordern, Jugendamt och europeiska föräldrar
E-006421/2011
21 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Den europeiska arresteringsordern
O-000120/2011
12 maj 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, för ALDE-gruppen
Den europeiska arresteringsordern
O-000119/2011
12 maj 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, för ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande