Parlamentsfrågor
54 träff(ar) för "7:e valperioden, Paleckis Justas Vincas"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6
Cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products in the EU
P-002262/2014
26 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Georgia's territorial integrity
E-012414/2013
4 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
On reducing the links between oil and natural gas prices
P-010896/2013
25 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Common EU radio station
P-008844/2013
18 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Vilnius Summit
P-002995/2013
18 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Discrimination against older people in the job market
E-001354/2013
8 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Protection of the EU's external border with Belarus
P-000985/2013
30 January 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Brain drain
P-010182/2012
8 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
EU-Belarus relations after the recent Belarusian parliamentary elections
P-008959/2012
5 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Regulations for computerised data on people who have died
E-007232/2012
18 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande