Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
25 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Severin Adrian"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3
VP/HR - The high significance of signing the EU-Ukraine Association Agreement in Vilnius
P-011424/2013
4 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
VP/HR - Armenia joining the Eurasian Union
E-011369/2013
4 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
VP/HR - Alternatives to signing an association agreement with Azerbaijan
E-011368/2013
4 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
Request for clarification regarding claims that the Cooperation and Verification Mechanism (CVM) was used to avert 'coup' in Romania
E-010852/2012
29 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
Second request for clarification of the Commission's answer concerning the blocking of certain prerogatives of the interim President of Romania
E-010828/2012
29 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
Commission interference in Member State legal systems
E-010497/2012
16 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
Authors of CVM reports on Romania
E-009776/2012
25 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
OLAF's working methods in the context of the Dalli case
23 October 2012
html
Question for written answer E-009685-12
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
Resignation of Commissioner John Dalli
E-009644/2012
23 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
Request for clarification on the dismissal of Traian Băsescu, President of Romania - a parliamentary putsch?
E-009434/2012
17 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adrian Severin (NI)
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου