Парламентарни въпроси
49 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5
Свободата на предоставяне на професионални услуги в Белгия: последващи действия във връзка с въпрос с искане за писмен отговор E-000957/2011
E-011450/2012
17 декември 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (EFD)
Значението на приноса на заинтересованите страни
E-010749/2012
27 ноември 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI)
Груби нарушения на конкурентното право
E-008099/2012
13 септември 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI)
Опасна ситуация в България
E-002856/12
14 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор внесен от Slavi Binev (NI) до Комисията
Корупционни концесии в България
E-001049/2012
30 януари 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI)
Планът за оздравяване на Българските държавни железници и възможността България безпрепятствено да отпусне държавна помощ на дружеството
E-012212/2011
14 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Програма "Регионално развитие" - обхват
E-011808/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Реакцията на обществото спрямо националните стратегии за интеграция на ромите
E-011807/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация по време на изминалата кампания за местни и президентски избори в Република България
E-011806/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Контрол върху корупцията в спорта
E-011805/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
1 2 3 4 5
Правна информация