Парламентарни въпроси
49 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5
Регулиране на правното положение на самотните майки в Европейския съюз
E-011804/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Превенция срещу незаконното строителство на територията на ЕС
E-011803/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Гарантиране на правата на българското малцинство в Сърбия
E-011802/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Уеднаквяването на изискванията в държавите-членки за отдаване под наем на земеделски земи
E-011801/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Контрол при отпускане на средства по програма "Подкрепа за предприемчивите българи"
E-011800/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Нарушени права на потребителите на топлинна енергия в България
E-011799/2011
5 декември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Компенсационни обезщетения за свободно възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права
E-009867/2011
21 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Техническа помощ за усвояване на отпуснатите от регионалните фондове европейски средства
E-009722/2011
19 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Ревизия на режима за прилагане на европейската заповед за арест
E-009721/2011
19 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Погазване на закона от гръцки и български власти
E-008346/2011
9 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI)
1 2 3 4 5
Правна информация