Парламентарни въпроси
49 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5
Ново определение за пазарите за далекосъобщителни услуги в ЕС
E-008027/2011
1 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI)
Корупционни практики с пагубни последствия в България
E-007272/2011
14 юли 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI), Antonyia Parvanova (ALDE)
Таксите и комисионните, събирани от банковите институции
E-006988/2011
7 юли 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Инициативата РОМЕД
E-006987/2011
7 юли 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Защита на правата на децата
E-006986/2011
7 юли 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Контролът над еврофондовете
E-006332/2011
20 юни 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Контрол за безопасност на храните (бактерии Escherichia coli)
E-005785/2011
6 юни 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Стратегия на ЕС за интегриране на ромите и разширяване достъпа на ромските деца до образование
E-004597/2011
4 май 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
Съветът за борба с корупцията в Сърбия подкопава демокрацията и принципите на правовата държава
E-003259/2011
25 март 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (NI), Dimitar Stoyanov (NI)
Ограничено разпространение на билкови продукти на европейския пазар
E-003208/2011
25 март 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dimitar Stoyanov (NI), Slavi Binev (NI)
1 2 3 4 5
Правна информация