Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
49 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Binev Slavi"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5
Serious violations of European transport law
E-004663/2014
14 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Continuing illegal construction of a waste depot
E-004186/2014
3 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Flagrant violations of EU law in the Bulgarian electoral code
E-003588/2014
25 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Greece in serious breach of European law
P-002217/2014
25 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Law being flouted in construction of new waste depot
E-000326/2014
14 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Violation of basic rights and freedoms of the Bulgarian minority in Serbia
E-000325/2014
14 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Syrian refugee crisis
E-011525/2013
8 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Physical and psychological attack on journalists
E-008282/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Absence of democratic free elections in Bulgaria
E-008000/2013
4 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
Dangerous waste dumps in Bulgaria in breach of EU law
E-000883/2013
29 January 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Slavi Binev (EFD)
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου