Parlamenti kérdések
76 találat a következőre: "7. ciklus, Wałęsa Jarosław"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Controversial status of homeopathic medicines in the EU
E-002978/2011
17 March 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Contactless payment cards
E-002977/2011
17 March 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Publication of the official EU diary for young people: violation of the principle of freedom of thought, opinion and religion
E-000994/2011
31 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Carlo Casini (PPE), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD), Lara Comi (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni Collino (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Potito Salatto (PPE), Sergio Berlato (PPE), Marco Scurria (PPE), Tiziano Motti (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Giovanni La Via (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Amalia Sartori (PPE), Francesco De Angelis (S&D), Guido Milana (S&D), Gianluca Susta (S&D), Silvia Costa (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Mario Pirillo (S&D), Patrizia Toia (S&D), Lorenzo Fontana (EFD), Mara Bizzotto (EFD), Fiorello Provera (EFD), Giancarlo Scottà (EFD), Mario Borghezio (EFD), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Manfred Weber (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Anne Delvaux (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), Sari Essayah (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), Frank Engel (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Jim Higgins (PPE), Constance Le Grip (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Bernd Posselt (PPE), Esther Herranz García (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Roger Helmer (ECR), Richard Ashworth (ECR), Alan
Collisions between cyclists and heavy goods vehicles
E-000602/2011
21 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó uniós stratégia
O-000002/2011
2011. január 10.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Alain Cadec, Luis Manuel Capoulas Santos, Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, Nuno Teixeira, Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, José Manuel Fernandes, Chris Davies, Jim Higgins, Marian Harkin, Ashley Fox, Maria do Céu Patrão Neves, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher, Robert Rochefort, José Bové, Jean-Pierre Audy, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Werner Langen, Markus Ferber, Milan Zver, Damien Abad, Íñigo Méndez de Vigo, Peter Jahr, Ivo Belet, Reimer Böge, Jan Březina, Jarosław Leszek Wałęsa, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Peter Šťastný, Catherine Soullie, Bogusław Sonik, Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Baudis, Michèle Striffler, Lambert van Nistelrooij, Andreas Schwab, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Da Graça Carvalho, Michel Dantin, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Nessa Childers, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Christine De Veyrac, Izaskun Bilbao Barandica, Estelle Grelier, Isabella Lövin, Struan Stevenson, Christophe Béchu, Josefa Andrés Barea, Marian-Jean Marinescu
A légi járműveken utazó szülők és idős személyek pontos tájékoztatása
O-0217/2010
2010. december 20.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer
Unfair consumer practices at EU airports
E-011105/2010
15 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Counterfeit drugs
E-010752/2010
7 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Dolphin preservation
E-010751/2010
7 December 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Unfair luggage practices
E-010546/2010
3 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
1 2 3 4 5 6 7 8
Jogi nyilatkozat