Interpelacje
Znaleziono 76 wynik(-i) dla "7 kadencja, Wałęsa Jarosław"  
1 2 3 4 5 6 7 8
Zarzut audytu DG EMPL wobec Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kwestionujący prawidłowość jej postępowania przy udzielaniu zamówień
E-004204/2014
3 kwietnia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Zbigniew Zaleski (PPE), Jerzy Buzek (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Jacek Protasiewicz (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE)
Standardy w zakresie reflektorów samochodowych
E-000111/2014
8 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Zgodność przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego w Danii z prawem UE
E-000089/2014
7 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Status prawny archipelagu Svalbard i jego zasobów rybnych
O-000001/2014
6 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa, w imieniu Komisji Rybołówstwa
Negatywne oddziaływanie zmian czasu na zdrowie ludności Unii Europejskiej
E-012963/2013
14 listopada 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Dostępność niebezpiecznych substancji odchudzających na rynku Unii Europejskiej
E-012005/2013
21 października 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Płatności końcowe dla projektów realizowanych przy udziale środków z Funduszu Spójności
E-011166/2013
1 października 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Zwiększanie efektywności doradztwa zawodowego w szkołach
E-011165/2013
1 października 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Uczciwość pomocy humanitarnej
E-010181/2013
12 września 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Propozycja nowego rozporządzenia dotyczącego połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku
P-008281/2013
10 lipca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna