Parlementaire vragen
65 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Kowal Paweł Robert"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7
Bescherming van traditionele nationale en linguïstische minderheden in Europa en hun talen
O-000008/2014
9 januari 2014
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Eric Andrieu, Ivo Vajgl, László Tőkés, Alain Cadec, Jean-Jacob Bicep, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Catherine Grèze, Jill Evans, François Alfonsi, Tatjana Ždanoka, Alojz Peterle, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Kinga Göncz, Herbert Dorfmann, Maria Badia i Cutchet, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Edit Herczog, Milan Zver, Valdemar Tomaševski, Janusz Wojciechowski, Bernd Posselt, Iuliu Winkler, Anna Hedh, Kinga Gál, László Surján, György Schöpflin, Giommaria Uggias, Csaba Sándor Tabajdi, Ryszard Czarnecki, Danuta Jazłowiecka, Mirosław Piotrowski, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zbigniew Ziobro, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal
Changes to legislation concerning food smoking methods
E-000128/2014
8 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Financial help for Ukraine
E-013022/2013
15 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Development of the tourist industry in Poland
E-011446/2013
7 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Problems encountered by Polish citizens working in the Netherlands
E-009936/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Natural disaster prevention and response capabilities
E-008253/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
EU action to prevent workers from being exploited
E-008173/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - EU-Azerbaijan relations
E-008113/2013
8 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - human rights in Belarus
E-007776/2013
1 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - Official status of Transnistria
E-007339/2013
20 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
1 2 3 4 5 6 7
Juridische mededeling