Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
24 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Nuttall Paul"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3
Commissioners' declarations of interests
E-008339/2013
11 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paul Nuttall (EFD)
EU and Lebanese Ministry of Education materials
P-003080/2012
21 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paul Nuttall (EFD)
Οδηγία σχετικά με τα προϊόντα καπνού 92/41/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 89/622/ΕΟΚ
P-007188/2011
13 Ιουλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
Σύνοδος κορυφής Durban III - συμμετοχή της ΕΕ
E-005946/2011
8 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
Σύνοδος κορυφής Durban III - μποϊκοτάζ των ΗΠΑ και της ΕΕ
E-005945/2011
8 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
Σύνοδος κορυφής Durban ΙΙΙ - χρηματοδότηση της ΕΕ
E-005944/2011
8 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
VP/HR - Διάβαση της Ράφα στη Γάζα και λαθρεμπόριο ειδών
E-005943/2011
8 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
Διάβαση της Ράφα στη Γάζα και έκδοση πλαστών δελτίων ταυτότητας από αιγυπτιακά ιδρύματα
E-005942/2011
8 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
Βρετανική αποχώρηση από τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενώ παραμένει μέλος της ΕΕ
P-002243/2011
28 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
Διενέργεια ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης στον Καναδά: στάση της Επιτροπής
E-001900/2011
18 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Paul Nuttall (EFD)
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου