Parlamentní otázky
28 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Kalfin Ivailo"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3
Porušování lidských práv a zákona na ochranu soukromí v Bulharsku
O-000028/2011
3. února 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Iliana Malinova Iotova, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Ivailo Kalfin, Kristian Vigenin, za skupinu S&D
Outcome of the Commission check of 6-12 December 2010 on Bulgaria's preparedness to join the Schengen visa-free area
P-000085/2011
11 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Government plans to nationalise private special pension funds in Bulgaria
P-9216/2010
27 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Opatření ze strany Evropské komise k omezení ekologických a jiných škod, které vznikly v podunajských zemích v souvislosti s nehodou v továrně na výrobu hliníku v maďarském městě Ajka
H-0533/2010
12. října 2010
html
Otázka pro dobu vyhrazenou pro otázky
Komisi
Dílčí zasedání: listopadu 2010
článek 116 jednacího řádu
Ivailo Kalfin (S&D)
Possibility of the European Investment Bank sharing office premises with the European External Action Service
E-6578/2010
19 August 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
European territorial cooperation between Bulgaria and Greece
E-5129/2010
7 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Bulgarian Government decision on the independent mandate of the Communications Regulatory Commission (CRC)
P-2262/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Ivailo Kalfin (S&D) to the Commission
Evropská strategie pro Podunají
O-0150/09
3. prosince 2009
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládají Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean a Rovana Plumb Komisi
1 2 3
Právní upozornění