Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "28" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Kalfin Ivailo"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3
Europos Sąjungos strategijos dėl Dunojaus regiono įgyvendinimas
O-000046/2014
2014 m. kovo 6 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Ioan Enciu, Spyros Danellis, Evgeni Kirilov, Victor Boştinaru, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Jens Geier, Ulrike Rodust, Petra Kammerevert, Franco Frigo, Olga Sehnalová, Mario Pirillo, María Muñiz De Urquiza, Maria Badia i Cutchet, Boris Zala, Norbert Glante, Jutta Haug, Pavel Poc, Georgios Stavrakakis, Marusya Lyubcheva, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Richard Falbr, Vittorio Prodi, Joseph Cuschieri, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols, António Fernando Correia de Campos, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, George Sabin Cutaş, Cătălin Sorin Ivan, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Josefa Andrés Barea, Jörg Leichtfried, Norica Nicolai, Michael Theurer
Commission proposal to reduce red tape
E-006128/2013
30 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Commissioner Günter Oettinger's comments about Bulgaria
P-006105/2013
30 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
EU investigation into an energy grid access charge in Bulgaria
E-003484/2013
27 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Unfair commercial practices in the retail sector
E-002707/2013
7 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Introduction of an energy grid access charge in Bulgaria
E-009368/2012
16 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Ensuring safe working conditions for divers
P-009310/2012
15 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
ITU World Conference on International Telecommunications
E-007628/2012
20 August 2012
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
ITU World Conference on International Telecommunications
P-007626/2012
20 August 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Equal treatment of Bulgarian citizens on the UK labour market
E-006963/2012
12 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
1 2 3
Teisinis pranešimas