Întrebări parlamentare
28 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Kalfin Ivailo"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3
Punerea în aplicare a Strategiei europene pentru regiunea Dunării
O-000134/2012
26 iunie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Michael Theurer, Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru, Ivailo Kalfin, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ismail Ertug, Olga Sehnalová, Knut Fleckenstein, Edit Herczog, Zita Gurmai, Franziska Katharina Brantner, Patrizia Toia, Niccolò Rinaldi, Eva Lichtenberger, Katarína Neveďalová, Gesine Meissner, Vladko Todorov Panayotov, Evgeni Kirilov, Sonia Alfano, Viktor Uspaskich, Ramona Nicole Mănescu, Alexander Alvaro, Renate Weber, Jelko Kacin, Adina-Ioana Vălean, Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi, Elisabeth Schroedter, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Alexander Graf Lambsdorff, Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Minodora Cliveti, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Csaba Sándor Tabajdi
Corupția în statele membre ale UE
O-000117/12
16 mai 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes, Ivailo Kalfin, Sylvie Guillaume, Kristian Vigenin, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Alexander Mirsky, Rosario Crocetta şi Tanja Fajonîn numele Grupului S&D, Renate Weber, Stanimir Ilchev şi Alexander Alvaro
Forme de abuz polițienesc în Europa
E-002921/12
15 martie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris de Iliana Malinova Iotova (S&D), Kristian Vigenin (S&D), Ivailo Kalfin (S&D), Evgeni Kirilov (S&D), Ioan Enciu (S&D), Claude Moraes (S&D) şi Sylvie Guillaume (S&D) adresată Comisiei
Commission initiative to assist Member States with high youth unemployment
E-001812/2012
15 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Abolition of the biodiesel component requirement for diesel fuel in Bulgaria
P-008701/2011
22 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Progress with Bulgarian projects and take-up by Bulgaria of Recovery Plan funding
E-005513/2011
27 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Europe's response action plan following a number of serious and targeted cyber attacks in the EU
P-003732/2011
7 April 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Transposition by France of the EU directive on the free movement of persons
P-001932/2011
21 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Necessary switchover to Internet Protocol 6 (IPv6)
E-001631/2011
14 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D), Catherine Trautmann (S&D)
Implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării
O-000029/2011
3 februarie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog, în numele Grupului S&D
Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE
Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE
Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR
1 2 3
Notă juridică