Întrebări parlamentare
28 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Kalfin Ivailo"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3
Incălcări ale drepturilor omului şi ale legislaţiei referitoare la protecţia vieţii private în Bulgaria
O-000028/2011
3 februarie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Iliana Malinova Iotova, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Ivailo Kalfin, Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D
Outcome of the Commission check of 6-12 December 2010 on Bulgaria's preparedness to join the Schengen visa-free area
P-000085/2011
11 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Government plans to nationalise private special pension funds in Bulgaria
P-9216/2010
27 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Măsuri ale Comisiei Europene care vizează limitarea daunelor ecologice şi de altă natură în ţările de pe malul Dunării în urma accidentului de la fabrica de aluminiu din Ajka, Ungaria
H-0533/2010
12 octombrie 2010
html
Întrebarea pentru timpul afectat întrebărilor
adresată Comisiei
Perioada de sesiune: noiembrie 2010
Articolul 116 din Regulamentul de procedură
Ivailo Kalfin (S&D)
Possibility of the European Investment Bank sharing office premises with the European External Action Service
E-6578/2010
19 August 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
European territorial cooperation between Bulgaria and Greece
E-5129/2010
7 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ivailo Kalfin (S&D)
Bulgarian Government decision on the independent mandate of the Communications Regulatory Commission (CRC)
P-2262/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Ivailo Kalfin (S&D) to the Commission
Strategia europeană pentru regiunea Dunării
O-0150/09
3 decembrie 2009
html
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură de Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean şi Rovana Plumb Comisiei
1 2 3
Notă juridică