Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
544 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, (The Earl of) Dartmouth William"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Emergency financing for Ukraine
E-004567/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Emergency financing for Ukraine
E-004566/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Emergency financing for Ukraine
E-004565/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Emergency financing for Ukraine
E-004564/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Censorship in Turkey part of a democratic agenda?
E-004112/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
EU-China FTA vs New Zealand-China FTA
E-004111/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
EU-China FTA vs Iceland-China FTA
E-004110/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
EU-Japan FTA versus Switzerland-Japan FTA
E-004109/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Fraud safeguards for macro-financial assistance to Ukraine
E-003308/2014
20 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Provisions for air traffic control in the EU-Ukraine Association Agreement
E-003307/2014
20 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου