Parlamentsfrågor
544 träff(ar) för "7:e valperioden, (The Earl of) Dartmouth William"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Emergency financing for Ukraine
E-004567/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Emergency financing for Ukraine
E-004566/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Emergency financing for Ukraine
E-004565/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Emergency financing for Ukraine
E-004564/2014
11 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Censorship in Turkey part of a democratic agenda?
E-004112/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
EU-China FTA vs New Zealand-China FTA
E-004111/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
EU-China FTA vs Iceland-China FTA
E-004110/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
EU-Japan FTA versus Switzerland-Japan FTA
E-004109/2014
2 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Fraud safeguards for macro-financial assistance to Ukraine
E-003308/2014
20 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
Provisions for air traffic control in the EU-Ukraine Association Agreement
E-003307/2014
20 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande