Parlamentní otázky
85 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Arlacchi Pino"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
EU funds granted to Morocco to manage immigration
E-010997/2013
26 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Reduction of TNT Express workforce in Italy
E-008295/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Salvatore Iacolino (PPE), Magdi Cristiano Allam (EFD), Alfredo Antoniozzi (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Paolo Bartolozzi (PPE), Fabrizio Bertot (PPE), Mara Bizzotto (EFD), Lara Comi (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Franco Frigo (S&D), Giuseppe Gargani (PPE), Vincenzo Iovine (S&D), Clemente Mastella (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Guido Milana (S&D), Claudio Morganti (EFD), Cristiana Muscardini (ECR), Alfredo Pallone (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Giancarlo Scottà (EFD), Giommaria Uggias (ALDE), Salvatore Tatarella (PPE), Antonio Cancian (PPE), Tiziano Motti (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Barbara Matera (PPE), Elisabetta Gardini (PPE)
Invitations to tender for gas distribution
E-007564/2013
26 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Commissarial Decree No 156/2012 and alleged violation of EU health protection rules
E-007562/2013
26 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Aldo Patriciello (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gino Trematerra (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Licia Ronzulli (PPE), Barbara Matera (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Salvatore Iacolino (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Andrea Zanoni (ALDE), Amalia Sartori (PPE), Susy De Martini (ECR), Fabrizio Bertot (PPE), Potito Salatto (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Franco Bonanini (NI), Alfredo Antoniozzi (PPE), Giovanni La Via (PPE), Magdi Cristiano Allam (EFD), Gianni Pittella (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Tiziano Motti (PPE), Lara Comi (PPE), Alfredo Pallone (PPE)
Offshore drilling: natural disaster prevention
P-006749/2013
11 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
VP/HR - Syria arms embargo
E-006137/2013
30 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Vymáhání majetku v zemích arabského jara, jež prochází procesem transformace
O-000030/2013
21. března 2013
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Pier Antonio Panzeri, za skupinu S&D
Vymáhání majetku v zemích arabského jara, jež prochází procesem transformace
O-000029/2013
21. března 2013
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Pier Antonio Panzeri, za skupinu S&D
VP/HR - UK arms sales to Sri Lanka
E-002655/2013
6 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Central Intelligence Agency (CIA) rendition operations
E-002654/2013
6 March 2013
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění