Parlamentní otázky
85 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Arlacchi Pino"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zhoršující se situace v Západní Sahaře
O-0183/2010
11. listopadu 2010
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, za skupinu ALDE
EU money to Afghan insurgency
E-6051/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Controlling the prices of basic items on sale at airports
E-5861/2010
22 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vincenzo Iovine (ALDE), Pino Arlacchi (ALDE)
Company restructuring and the future of workers at Videocon in Anagni
E-6546/09
16 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Francesco De Angelis (S&D), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Debora Serracchiani (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Patrizia Toia (S&D), Mario Pirillo (S&D), Silvia Costa (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Rosario Crocetta (S&D), Leonardo Domenici (S&D), Clemente Mastella (PPE), Marco Scurria (PPE), Giommaria Uggias (ALDE), Andrea Cozzolino (S&D), Pino Arlacchi (ALDE), Fiorello Provera (EFD), Gianluca Susta (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD) and Vincenzo Iovine (ALDE) to the Commission
Zajištění podpory Evropské unie pro mezinárodní smlouvu, jež má během 10 let vést k vytvoření světa bez jaderných zbraní.
O-0111/09
16. října 2009
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládá Pino Arlacchiza skupinu ALDE Radě
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění