Interpelacje
Znaleziono 85 wynik(-i) dla "7 kadencja, Arlacchi Pino"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Structural Funds in the 2007-2013 programming period
E-001857/2011
17 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia Costa (S&D), Salvatore Caronna (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Mario Pirillo (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Gianluca Susta (S&D), Gianni Pittella (S&D), Guido Milana (S&D), Francesca Balzani (S&D), Leonardo Domenici (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Paolo De Castro (S&D), Patrizia Toia (S&D), Rita Borsellino (S&D), Vittorio Prodi (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Rosario Crocetta (S&D), Pino Arlacchi (S&D)
Mrs Bonino AIDCO complementary project in Afghanistan
E-000966/2011
31 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
EC projects in Afghanistan
E-000965/2011
31 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Management of EU assistance to Afghanistan
E-000285/2011
14 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Management of EU assistance to Afghanistan
E-000284/2011
14 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Management of EU security assistance to Afghanistan
E-000282/2011
14 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Management of EU assistance to Afghanistan
E-000281/2011
14 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Condition of Iraqi detainees
E-010166/2010
22 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D), Ivo Vajgl (ALDE)
Condition of Iraqi detainees
E-010165/2010
22 November 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D), Ivo Vajgl (ALDE)
Pogarszająca się sytuacja na terytorium Sahary Zachodniej
O-0184/2010
11 listopada 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informacja prawna