Interpelacje
Znaleziono 85 wynik(-i) dla "7 kadencja, Arlacchi Pino"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pogarszająca się sytuacja na terytorium Sahary Zachodniej
O-0183/2010
11 listopada 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
EU money to Afghan insurgency
E-6051/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Controlling the prices of basic items on sale at airports
E-5861/2010
22 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vincenzo Iovine (ALDE), Pino Arlacchi (ALDE)
Company restructuring and the future of workers at Videocon in Anagni
E-6546/09
16 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Francesco De Angelis (S&D), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Debora Serracchiani (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Patrizia Toia (S&D), Mario Pirillo (S&D), Silvia Costa (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Rosario Crocetta (S&D), Leonardo Domenici (S&D), Clemente Mastella (PPE), Marco Scurria (PPE), Giommaria Uggias (ALDE), Andrea Cozzolino (S&D), Pino Arlacchi (ALDE), Fiorello Provera (EFD), Gianluca Susta (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD) and Vincenzo Iovine (ALDE) to the Commission
zapewnienie poparcia Unii Europejskiej dla międzynarodowego traktatu w sprawie likwidacji broni jądrowej na świecie w ciągu 10 lat
O-0111/09
16 października 2009
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Pino Arlacchiw imieniu grupy politycznej ALDE do Rady
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informacja prawna