Parlamentní otázky
202 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Rinaldi Niccolò"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Transparency and education about corruption
E-005047/2014
16 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (ECR), Niccolò Rinaldi (ALDE)
Binational marriages and rights
E-004918/2014
16 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (ECR), Niccolò Rinaldi (ALDE)
Situation of the Uighur population in China
E-003200/2014
18 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Niccolò Rinaldi (ALDE)
Protection of Geographical Indications
P-002705/2014
7 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Niccolò Rinaldi (ALDE)
Revaluation of capital of Banca d'Italia
E-002027/2014
20 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Niccolò Rinaldi (ALDE)
ISTAT
E-001955/2014
19 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Niccolò Rinaldi (ALDE)
Automatic retentions from foreign payments to Italy
E-001845/2014
18 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claudio Morganti (EFD), Magdi Cristiano Allam (EFD), Clemente Mastella (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Sergio Berlato (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Susy De Martini (ECR), Iva Zanicchi (PPE), Francesco Enrico Speroni (EFD), Giommaria Uggias (ALDE), Lara Comi (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Mario Borghezio (NI), Erminia Mazzoni (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Giancarlo Scottà (EFD), Andrea Zanoni (ALDE), Franco Bonanini (NI), Paolo Bartolozzi (PPE)
SGL Carbon - closure of Narni plant
E-001722/2014
17 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paolo Bartolozzi (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Clemente Mastella (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Susy De Martini (ECR), Carlo Fidanza (PPE), Lara Comi (PPE), Marco Scurria (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Barbara Matera (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Antonio Cancian (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Licia Ronzulli (PPE)
Insurance and freedom of choice
E-000347/2014
15 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (ECR), Niccolò Rinaldi (ALDE)
Vyučování holokaustu ve škole
O-000007/2014
8. ledna 2014
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Charles Goerens, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Giommaria Uggias, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, za skupinu ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění