Parlamentní otázky
43 výsledek/výsledky pro výraz(y): "8. období, de Lange Esther"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5
European cybersecurity strategy and a certification scheme for ICT products and services
E-001293/2018
1 March 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE), Esther de Lange (PPE)
Enforcement of rules on products with CE marking EN1090-1
E-001233/2018
28 February 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
The 'EU vs Disinformation' service
E-000721/2018
6 February 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Risks posed by a nuclear cloud containing radioactive waste sighted over Europe
E-007231/2017
24 November 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Trestní řízení proti bývalému předsedovi úřadu ELSTAT
E-006717/2017
27. října 2017
html
Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Thierry Cornillet (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Jean Arthuis (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Jakob von Weizsäcker (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Esther de Lange (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ingeborg Gräßle (PPE)
Position of Christians in Turkey and the construction of the Ilisu dam
P-006701/2017
26 October 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Drastic decline in flying insects
E-006626/2017
25 October 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Dutch companies' involvement in construction of Crimean bridge
E-005753/2017
14 September 2017
html
Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism
E-005195/2017
9 August 2017
html
Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism
P-005194/2017
9 August 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
1 2 3 4 5
Právní upozornění