Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
43 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5
Tax treatment of hybrid financial products
P-015409/2015
3 December 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Lead poisoning in Bourg Fidèle
E-014591/2015
10 November 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Classification of Internet advertising and on-line video
E-014214/2015
28 October 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Information about the procedure relating to the sixth supplementary budget for 2014; retrospective levy of EUR 643 million net imposed on the Netherlands because of revision of GNI
P-011892/2015
24 July 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Solvency II
E-011755/2015
21 July 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Persistent problems with the Commission's VAT number validation site
E-009236/2015
5 June 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Register of convicted food fraudsters
E-000845/2015
22 January 2015
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Guarantee of Origin
E-011281/2014
22 December 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Fish food from insect protein
E-009414/2014
18 November 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE), Esther de Lange (PPE)
Implementation of the regulations on labelling by SMEs
E-009023/2014
10 November 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE), Esther de Lange (PPE)
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου