Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
43 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5
VP/HR - Questioning sanctions against Russia
E-008921/2014
7 November 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
VP/HR - Urgent protection of ethnic and religious minorities in Northern Iraq
P-006274/2014
8 August 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
VP/HR - Christians in Iraq compelled to flee
E-006164/2014
29 July 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE)
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου