Parlementaire vragen
43 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Europese cyberveiligheidsstrategie en een certificeringsstelsel voor ICT-producten en -diensten
E-001293/2018
1 maart 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Lambert van Nistelrooij (PPE), Esther de Lange (PPE)
Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over de handhavingspraktijk CE markering EN1090-1
E-001233/2018
28 februari 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
De dienst "EU vs Disinformatie"
E-000721/2018
6 februari 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Risico's van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen die gesignaleerd is in Europa
E-007231/2017
24 november 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Strafrechtelijke procedures tegen de oud-directeur van Elstat
E-006717/2017
27 oktober 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Thierry Cornillet (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Jean Arthuis (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Jakob von Weizsäcker (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Esther de Lange (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ingeborg Gräßle (PPE)
Positie christenen in Turkije en de bouw van de Ilisudam
P-006701/2017
26 oktober 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Drastische afname in vliegende insecten
E-006626/2017
25 oktober 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Betrokkenheid Nederlandse bedrijven bij bouw Krimbrug
E-005753/2017
14 september 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Ratificatie van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme; strafbaarstelling reizen met terroristisch oogmerk
E-005195/2017
9 augustus 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Ratificatie van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme; strafbaarstelling reizen met terroristisch oogmerk
P-005194/2017
9 augustus 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
1 2 3 4 5
Juridische mededeling