Parlamentsfrågor
43 träff(ar) för "8:e valperioden, de Lange Esther"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5
VP/HR - Questioning sanctions against Russia
E-008921/2014
7 November 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
VP/HR - Urgent protection of ethnic and religious minorities in Northern Iraq
P-006274/2014
8 August 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
VP/HR - Christians in Iraq compelled to flee
E-006164/2014
29 July 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE)
1 2 3 4 5
Rättsligt meddelande