Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
Слави Бинев
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24 април 2012 г.
84k  230k  265k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на банката към Южното и Източното Средиземноморие
ИЗМЕНЕНИЯ
Слави Бинев
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28 юни 2010 г.
98k  249k  248k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация