Europa-Parlamentets betænkninger
9 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 418.162/v03-00   A6-0227/2009
3. april 2009
72k  198k  104k 
Transport- og Turismeudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om handlingsplanen for intelligente transportsystemer
Anne E. Jensen
PE 418.288/v02-00   A6-0226/2009
3. april 2009
158k  276k  358k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af rammer for udbygning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet samt etablering af kontaktflader med andre transportformer
Anne E. Jensen
PE 390.495/v03-00   A6-0349/2007
27. september 2007
281k  199k 
Transport- og Turismeudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om lufthavnskapacitet og ground handling: mod en mere effektiv politik
Anne E. Jensen
PE 364.850/v02-00   A6-0336/2005
24. november 2005
30k  114k  60k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005 - Oprettelse af Retten for EU-personalesager, modificeret af Rådet
Anne E. Jensen
PE 362.877/v02-00   A6-0306/2005
17. oktober 2005
30k  117k  61k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005, Sektion IV - Domstolen - Oprettelse af Retten for EU-personalesager
Salvador Garriga Polledo , Anne E. Jensen
PE 355.806/v03-00   A6-0190/2005
16. juni 2005
41k  133k  57k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 - Tilpasning af vederlag
Anne E. Jensen
PE 355.463/v01-00   A6-0048/2005
8. marts 2005
217k  206k  107k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om Europa-Parlamentets budgetoverslag med henblik på forelæggelse af Den Europæiske Unions ændringsbudget for regnskabsåret 2005 (tilpasning af vederlag)
Salvador Garriga Polledo , Anne E. Jensen
PE 350.108/v03-00   A6-0068/2004
8. december 2004
55k  168k  79k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2005, modificeret af Rådet (alle sektioner)
Anne E. Jensen
PE 347.100/v03-00   A6-0020/2004
19. oktober 2004
312k  287k  257k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2005
Juridisk meddelelse