Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Meissner Gesine" kohta leiti 2 vaste(t)  
Gesine Meissner
PE 516.661v02-00   A7-0379/2013
13. november 2013
501k  581k  760k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik
Gesine Meissner
PE 442.886v02-00   A7-0266/2010
5. oktoober 2010
95k  242k  145k 
Transpordi- ja turismikomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Integreeritud merenduspoliitika – edusammude hindamine ja uued ülesanded
MUUDATUSED
Õigusalane teave