Euroopan parlamentin mietinnöt
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, ALVARO Alexander"  
Alexander ALVARO
PE 494.803v02-00   A7-0323/2012
15. lokakuuta 2012
54k  196k  104k 
Budjettivaliokunta Talousarviomenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Espanja)
Alexander ALVARO
PE 445.596v02-00   A7-0224/2010
5. heinäkuuta 2010
32k  157k  79k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä koskevan sopimuksen tekemisestä
Alexander ALVARO
PE 429.552v02-00   A7-0052/2009
11. marraskuuta 2009
217k  344k  422k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ Ranskan tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi tietotekniikan käytöstä tullialalla
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus