Euroopan parlamentin mietinnöt
5 osumaa haulle "7. vaalikausi, Karas Othmar"  
Liem Hoang Ngoc , Othmar Karas
PE 526.111v02-00   A7-0149/2014
28. helmikuuta 2014
157k  357k  190k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ tutkimuksesta troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta
Othmar Karas
PE 478.506v03-00   A7-0171/2012
12. kesäkuuta 2012
3878k  3271k  3691k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakavaraisuusvaatimuksista
TARKISTUKSET
Othmar Karas
PE 478.507v03-00   A7-0170/2012
30. toukokuuta 2012
1067k  1111k  1002k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta
TARKISTUKSET
Othmar Karas
PE 441.366v02-00   A7-0251/2010
22. syyskuuta 2010
67k  216k  108k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Basel II -sopimuksesta ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistamisesta (CRD 4)
OIKAISUT
TARKISTUKSET
Othmar Karas
PE 441.375v03-00   A7-0220/2010
30. kesäkuuta 2010
83k  203k  241k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus