Euroopan parlamentin mietinnöt
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, Niebler Angelika"  
Angelika Niebler
PE 514.925v02-00   A7-0338/2013
21. lokakuuta 2013
66k  210k  104k 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla
OIKAISUT
Angelika Niebler
PE 476.117v02-00   A7-0149/2012
2. toukokuuta 2012
557k  810k  817k 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu toisinto)
Angelika Niebler
PE 454.384v03-00   A7-0159/2011
18. huhtikuuta 2011
104k  247k  149k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamisesta
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus