Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Essayah Sari"  
Sari Essayah
PE 513.046v02-00   A7-0319/2013
8. lokakuuta 2013
89k  211k  290k 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008
TARKISTUKSET
Sari Essayah
PE 462.701v03-00   A7-0292/2011
6. syyskuuta 2011
397k  487k  681k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus